Ailemize katılmak istersen...

Ön Görüşme

Başvuru yapan tüm adaylarımızı pozisyon kriterlerimize göre değerlendiriyor, uygun olan adaylarımız ile telefon mülakatı yapıyoruz.

Yetkinlik Bazlı Mülakat & Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Telefon mülakatı olumlu olan adaylarımızı daha yakından tanımak üzere mülakata davet ediyor, başvurdukları pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere olan uygunluklarını değerlendiriyoruz. Pozisyonların ihtiyacına göre hazırlanmış olan vaka çalışması ve kişilik envanteri uygulamalarımıza dâhil ediyoruz.

Teklif

Tüm adımları başarı ile tamamlayan adaylarımıza iş teklifimizi sunuyoruz.

Aramıza Hoş Geldin!

İş teklifimizi kabul edip işe giriş için gerekli olan evraklarını teslim eden adaylarımızı eğitim sınıflarımıza dahil ediyor ve Global Bilgi’deki Kariyer Yolculuğunu başlatmış oluyoruz 🙂

Memnuniyet Anketi

Çalışanlarımıza işe alım sürecinde yaşadıkları deneyimi değerlendirmeleri için anket gönderiyor, süreçlerimizi geliştirmek için fikirlerini alıyoruz.

Ön Görüşme

Başvuru yapan tüm adaylarımızı pozisyon kriterlerimize göre değerlendiriyor, uygun olan adaylarımız ile telefon mülakatı yapıyoruz.

Yetkinlik Bazlı Mülakat & Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Telefon mülakatı olumlu olan adaylarımızı daha yakından tanımak üzere mülakata davet ediyor, başvurdukları pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere olan uygunluklarını değerlendiriyoruz. Pozisyonların ihtiyacına göre hazırlanmış olan vaka çalışması ve kişilik envanteri uygulamalarımıza dâhil ediyoruz.

Teklif

Tüm adımları başarı ile tamamlayan adaylarımıza iş teklifimizi sunuyoruz.

Aramıza Hoş Geldin!

İş teklifimizi kabul edip işe giriş için gerekli olan evraklarını teslim eden adaylarımızı eğitim sınıflarımıza dahil ediyor ve Global Bilgi’deki Kariyer Yolculuğunu başlatmış oluyoruz 🙂

Memnuniyet Anketi

Çalışanlarımıza işe alım sürecinde yaşadıkları deneyimi değerlendirmeleri için anket gönderiyor, süreçlerimizi geliştirmek için fikirlerini alıyoruz.