Dijital Bilgi ve Belge Yönetimi (ECM)

Optik karakter tanıma teknolojisini kullanarak bilgi ve belgelerin dijitalleşmesi, verilerin girişinin yapılmasını ve saklanmasını sağlıyoruz.

Yakalama, Saklama, Yönetme, Arşivleme ve Dağıtım teknolojilerini kapsayan Dijital Bilgi ve Belge Yönetimi (ECM) hizmetimiz ile dokümanlarınızı süreçlerinize uygun olarak dinamik bir şekilde uyumlu hale getiriyoruz.

Islak imzanın hala zorunlu olduğu bir çok sektörde fiziki evraklar ile ilgili akışların etkin yönetilmesi bu evrakların dijitalleşmesi, saklanılması, istenildiğinde bu evraklara ulaşılması oldukça önemli bir maliyet unsurudur. Dijital Bilgi ve Belge Yönetim Hizmetimiz ile sizlere tamamı doğrulanmış ve eksiksiz veri akışını dijital olarak ve maliyet avantajı yaratarak sağlıyoruz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kağıtsız Çevre Dostu Ofis

Hızlı ve Doğru Veri Girişinin Sağlanması

Bilgi ve Belgelere Kolayca Ulaşım

Diğer Servisler

Robotik Süreç Otomasyonu (RSO/RPA)

Dijital Yardım Masası

Bulut Santral

Social Sniffer

Sesli Yanıt Sistemleri (IVR)

Müşteri Yönetim Platformu (CMS)

Chat/Bot

Görüntülü Çağrı Merkezi

Konuşma Analizi

Global Bilgi Dijital Asistan

Hizmetimiz için
bizimle iletişime geçin.

    Hizmetimiz için
    bizimle iletişime geçin.